Статут КИШС добио сагласност надлежног министарства

Комора инжењера шумарства Србије

По захтеву Коморе инж. шумарства Србије за давање сагласности на Статут, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде донело је Решење којим се даје сагласност на Статут Коморе бр: 011-00-38/2017-10 од 15.09.2017. године.

Текст Статута КИШС можете погледати овде.

 

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд