Управни одбор Коморе инжењера шумарства Србије

1. Иван Јелић

Председник

2. Ивица Лазаревић

Члан

3. Предраг Станковић

Члан

4. Драган Белошевић

Члан

5. Марко Маринковић

Члан

6. Милан Сучевић

Члан

7. Владимир Николић

Члан

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

[email protected]

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд