Управни одбор Коморе инжењера шумарства Србије

1. Александар Воркапић

Председник

2. Снежана Ковач

Члан

3. Радивоје Каурин

Члан

4. др Александар Лучић

Члан

5. Бобан Миловановић

Члан

6. Пера Добројевић

Члан

7. Звијездан Нишавић

Члан

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

O Kомори

Органи Коморе су:

Тела Коморе су:

Контакт

011/355-788-2

063/7822-892

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд