Управни одбор Коморе инжењера шумарства Србије

1. Александар Воркапић

Председник

2. Снежана Ковач

Члан

3. Радивоје Каурин

Члан

4. др Александар Лучић

Члан

5. Бобан Миловановић

Члан

6. Пера Добројевић

Члан

7. Звијездан Нишавић

Члан

i
Документи

O Kомори

Органи Коморе су:

Тела Коморе су:

Контакт

011/355-788-2

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд