Надзорни одбор Коморе инжењера шумарства

1. др Милан Медаревић

Председник

2. Гордана Јанчић

Члан

3. Богдан Летица

Члан

4. Ђорђе Цветковић

Члан

5. Душко Јелисавчић

Члан

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

O Kомори

Органи Коморе су:

Тела Коморе су:

Контакт

011/355-788-2

063/7822-892

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд