Надзорни одбор Коморе инжењера шумарства

1. Милорад Даниловић

Члан

2. Миљан Костић

Члан

3. Слађан Суручић

Члан

4. Немања Алексић

Члан

5. Ранко Васиљевић

Члан

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

063/7822-892

[email protected]

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд