Надзорни одбор Коморе инжењера шумарства

1. Милорад Даниловић

Председник

2. Слађан Суручић

Потпредседник

3. Миљан Костић

Члан

4. Немања Алексић

Члан

5. Ранко Васиљевић

Члан

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

[email protected]

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд