Скупштина

Бојан Тубићпредседник
Даринка Воркапићпотпредседник
Стево Секулићчлан
Игор Дробњакчлан
Бобан Миловановићчлан
Мирослав Илићчлан
Мирољуб Банковићчлан
Срђан Тодоровићчлан
Александар Шалипурчлан
Владан Ђорђевићчлан
Оливера Трифуновићчлан
Милан Цмијановићчлан
Снежана Николићчлан
Саша Јаношевићчлан
Славица Рајковићчлан
Иван Јелићчлан
Бобан Тасићчлан
Горан Милисављевићчлан
Борислав Машићчлан
Милан Томовићчлан
Зоран Пешићчлан
Драган Белошевићчлан
Милан Милосављевићчлан
Немања Алексићчлан
Марко Новковићчлан
Мирољуб Јовановићчлан
Ђорђе Миљевићчлан
Војкан Младеновићчлан
Марјан Милосављевићчлан
Бојан Станковићчлан
Милан Виденовићчлан
Предраг Милојевићчлан
Миљан Костићчлан
Предраг Станковићчлан
Горан Станићчлан
Милан Сучевићчлан
Марко Маринковићчлан
Александар Ждињакчлан
Ранко Васиљевићчлан
Слађан Суручићчлан
Предраг Мирићчлан
Тања Миљевићчлан
Андреја Лазовићчлан
Срђан Марковићчлан
Жељко Прицачлан
Иван Илићчлан
Ивица Лазаревићчлан
Пеђа Вуколићчлан
Александар Остојићчлан
Милорад Даниловићчлан
Миљко Ђаловићчлан
Марко Остојићчлан
Жељко Васиљевићчлан
Марко Марковићчлан

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

[email protected]

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд