Стручни одбор Коморе инжењера шумарства Србије

1. др Милорад Даниловић

Координатор

2. др Предраг Алексић

Члан

3. Небојша Миховиловић

Члан

4. Душан Игић

Члан

5. Ненад Стевановић

Члан

6. Наташа Банковић

Члан

7. Ђорђе Грозданић

Члан

8. Бојан Тубић

Члан

9. Славољуб Ђурић

Члан

10. Вид Рађевић

Члан

11. Владан Поповић

Члан

12. Др Марко Маринковић

Члан

12. Др Братислав Кисин

Члан

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

O Kомори

Органи Коморе су:

Тела Коморе су:

Контакт

011/355-788-2

063/7822-892

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд