Лиценце

У складу са Правилникoм о програму и начину полагања стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама („Службени гласник РС”, број 55/17 и 23/18), обавештавамо вас да се испит пријављује искључиво на обрасцу бр. 1, Пријаве за полагање испита (у прилогу обавештења). Уз наведену пријаву, чланови Коморе, потребно је да доставе следећу документацију:

  1. оверену копију Уверења о положеном државно-стручном испиту;
  2. доказ о уплати трошкова полагања стручног испита у износу од 3.000 динара, по пријављеном испиту (представља трошкове припреме стручног испита и трошкове стручне комисије), на рачун Коморе бр: 205-238835-25 отворен код Комерцијалне банке а.д. са позивом на број: 5555;
  3. копију личне карте.

Пријаве са пратећом документацијом можете упутити поштом на адресу Коморе: ул. Кнеза Вишеслава бр. 3, 11030 Београд.

Материјали за припрему за полагање стручних испита можете преузети са сајта Коморе www.sumarskakomora.rs

Термини за полагање стручних испита биће благовремено истакнути на сајту Коморе а пријављени чланови добиће и обавештење о термину полагања.

Након положеног стручног испита, а у циљу добијања лиценце потребно је извршити уплату накнаде за издавање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама која износи 7.000,00 динара на рачун Коморе бр.: 205-238835-25 отворен код Комерцијалне банке а.д. са позивом на број: 3333

Све информације везане за пријаву испита и издавање лиценце можете добити путем електронске поште, на адреси: office@sumarskakomora.rs или на телефон  011/3557-882.

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд