Етички одбор

1. Драган Рељић – председник ЕО,

Члан

2. Ненад Јевтић – члан

Члан

3. Даринка Воркапић – члан

Члан

4. Фарук Ћоровић – члан

Члан

5. Раденко Поњарац – члан

Члан

6. Мирко Ђурђевић – члан

Члан

7. Др Снежана Обрадовић – члан

Члан

8. Ненад Радаковић – члан

Члан

9. Милица Томић – члан

Члан

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд