НАСТАВАК АКТИВНОСТИ НА ПРОЈЕКТИМА

НАСТАВАК АКТИВНОСТИ НА ПРОЈЕКТИМА

Након побољшања епидемиолошке ситуације Комора инжењера шумарства Србије је наставила са активностима у оквиру 2 пројекта финансиирана од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа ша шуме и то: „Програм активности за подршку промоцији стручне...

НОВИ ТЕРМИН ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ ПОСЛОВА У ГАЗДОВАЊУ ШУМАМА

НОВИ ТЕРМИН ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ ПОСЛОВА У ГАЗДОВАЊУ ШУМАМА

Дана 30.09.2020. године одржаће се стручни испит за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама. Испит ће бити организован на подручју ЈП „Србијашуме“, ШГ „Голија“. Обавештавамо потенцијалне чланове Коморе и друга заинтересована лица да ће све...

ТЕРМИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА – ВРАЊЕ

ТЕРМИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА – ВРАЊЕ

Дана 14.09.2020. године одржаће се стручни испит за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама. Испит ће бити организован на подручју ЈП „Србијашуме“, ШГ „Врање“. Чланство у Комори Захтев за учлањење Списак чланова ...

РАСПИСАНИ ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ КОМОРЕ ИНЖЕЊЕРА ШУМАРСТВА СРБИЈЕ

РАСПИСАНИ ИЗБОРИ ЗА ЧЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ КОМОРЕ ИНЖЕЊЕРА ШУМАРСТВА СРБИЈЕ

Дана 09.09.2020. године председник Коморе инжењера шумарства Србије, Александар Воркапић донео је Одлуку о расписивању избора за чланове Скупштине КИШС. Како на основу Статута КИШС Одлука о расписивању избора мора да садржи и списак регистрованих чланова по изборним...

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

O Kомори

Органи Коморе су:

Тела Коморе су:

Контакт

011/355-788-2

063/7822-892

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд