Други циклус тренинга за будуће тренере из области Имплементације Упутстава за поједине газдинске типове

На основу плана заједничких активности Коморе инжењера шумарства Србије на БМЕЛ 2 пројкету у периоду од 1. до 5.  јула 2019. одржава се други циклус тренинга за будуће тренере из области Имплементације Упутстава за поједине газдинске типове на локалитетима Моровић,...

Завршни састанак пројектних радних група БМЕЛ 2 пројекта

Дана 26. и 27. јуна 2019. године је одржан завршни сатанак пројектних радних група БМЕЛ 2 пројкета у наставно – научној бази Шумарског факултета на Гочу. Завршном састанку су присуствовали: Пројкетна радна група Надзорни одбор пројекта Представници Управног одбора...

Организовано полагање стручног испита у шумским газдинствима – Краљево, Крагујевац, Лесковац и Сремска Митровица

У протекла два месеца организовано су полагали чланови Коморе инжењера шумарства Србије из 4 шумска газдинства у оквиру ЈП „Србијашуме“ и ЈП „Војводинашуме“. Укупно 81 кандидат је положио стручни испит за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању...

Организовано полагање стручног испита у шумским газдинствима Сомбор, Северни Кучај и Нови Сад

Комора инжењера шумарства Србије, након одржаних стручних испита за стицање лиценце у ШГ „Сремска Митровица“, ШГ „Банат“ из Панчева, ШГ “Расина“ из Крушевца наставља са даљим одржавањем испита, па је у протеклом периоду од два месеца одржано још неколико испита и то у...

i
Документи

O Kомори

Органи Коморе су:

Тела Коморе су:

Контакт

011/355-788-2

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд