Стручни испит за стицање лиценце одржан у ШГ „Банат“

Стручни испит за стицање лиценце одржан у ШГ „Банат“

Током априла одржана су 2 полагања испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама у оквиру ЈП "Војводинашуме" ШГ „Банат“ у Едукативном центру "Чардак", где је у 2 термина (26.4.2023. и 27.4.2023. године) полагало 20 кандидата. [gallery...

НОВИ ТЕРМИНИ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ ПОСЛОВА У ГАЗДОВАЊУ ШУМАМА

Дана 26.4.2023. i 27.4.2023. године одржаће се испити за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама.  Испити ће бити организовани на подручју ЈП „Војводинашуме“, ШГ „Банат“, Едукативни центар „Чардак“ са почетком у 9 часова. Тачну локацију места...

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПЛАТИ ЧЛАНАРИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

Подсећамо све чланове Коморе Инжењера Шумарства Србије који још увек нису уплатили чланарину за текућу годину да је потребно да до 1. јуна измире своју обавезу уплатом чланарине у износу од 4.000,00 (четирихиљаде) динара, на рачун КИШС бр: 205-238835-25 отворен код...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНОЈ 3. СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ

У понедељак 27. марта 2023. године, у просторијама Института за шумарство, одржана је III седница Скупштине Коморе инжењера шумарства Србије. У конструктивној атмосфери уз 42 присутна делегата од 54, Скупштина је једногласном одлуком усвојила извештаје Управног...

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд