Наставак организације стручних испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама

Коморa инжењера шумарства Србије наставила је са организацијом стручних испита за стицање лиценце и то у два термина 06.03.2019. и 07.03.2019. године, када је више од 30 чланова Коморе, углавном запослених код ЈП „Војводинашуме“, ШГ „Банат“ Панчево, имало прилику да...

Пријаве за полагање испита

Процедура пријављивања испита за стицање лиценцеПреузмите:Пријава за полагање испитаУ складу са Правилникoм о програму и начину полагања стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама („Службени гласник РС”, број 55/17 и 23/18),...

Настављено са организацијом стручних испита за стицање лиценци

Комора инжењера шумарства Србије крајем 2018. године, наставила је са организацијом стручних испита за стицање лиценци. Дана 26.12.2018. године, одржан је стручни испит за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама. Испит је организован за чланове...

i
Документи

O Kомори

Органи Коморе су:

Тела Коморе су:

Контакт

011/355-788-2

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд