Одржана обука „Примена техничких норми и норматива у шумарству са посебним освртом на избор оптималних технологија рада“

Одржана обука „Примена техничких норми и норматива у шумарству са посебним освртом на избор оптималних технологија рада“

У петак 15.09.2023. године спроведена је обука у оквиру реализације годишњег програма стручног усавршавања на тему „Примена техничких норми и норматива у шумарству са посебним освртом на избор оптималних технологија рада“. Обуку је одржао Проф. др Милорад Даниловић у...

Одржана обука „Примена техничких норми и норматива у шумарству са посебним освртом на избор оптималних технологија рада“

Одржана обука „Примена техничких норми и норматива у шумарству са посебним освртом на избор оптималних технологија рада“

У четвртак 14.09.2023. године спроведена је обука у оквиру реализације годишњег програма стручног усавршавања на тему „Примена техничких норми и норматива у шумарству са посебним освртом на избор оптималних технологија рада“. Обуку је одржао Проф. др Милорад Даниловић...

Одржана обука „Коришћење нових модула у софтверу ОСНОВА2020“

Одржана обука „Коришћење нових модула у софтверу ОСНОВА2020“

У четвртак 07.09.2023. године спроведена је обука у оквиру реализације годишњег програма стручног усавршавања на тему „Коришћење нових модула у софтверу ОСНОВА2020“. Обуку су одржали Душан Игић и Раденко Поњарац у ЈП "Национални парк Ђердап", а присуствовало је 20...

Одржана обука „Коришћење нових модула у софтверу ОСНОВА2020“

Одржана обука „Коришћење нових модула у софтверу ОСНОВА2020“

У уторак 05.09.2023. године спроведена је обука у оквиру реализације годишњег програма стручног усавршавања на тему „Коришћење нових модула у софтверу ОСНОВА2020“. Обуку су одржали Душан Игић и Раденко Поњарац у ЈП "Србијашуме", ШГ "Београд", ШУ "Рит", а присуствовало...

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд