ОБУКА У КРУШЕВЦУ

ОБУКА У КРУШЕВЦУ

С обзиром велико интересовања кандидата да се организује додатна стручна обуке за безбедан и стручан рад моторном тестером, Управи за шуме МПШВ упућена је молба за организовање додатне обуке у оквиру пројекта „Програм активности за подршку промоцији стручне и...

ЗАВРШЕНИ ПОСЛЕДЊИ ТЕРМИНИ ОБУКА У ОКВИРУ ПРОЈЕКАТА

ЗАВРШЕНИ ПОСЛЕДЊИ ТЕРМИНИ ОБУКА У ОКВИРУ ПРОЈЕКАТА

У оквиру пројекта „Програм активности за подршку промоцији стручне и практичне обуке у сектору шумарства Србије за шумарске техничаре и шумске раднике“ чији је фокус на обуци шумарских техничара и шумских радника за безбедан и стручан рад у сечи и изради дрвних...

НАСТАВАК АКТИВНОСТИ НА ПРОЈЕКТИМА

НАСТАВАК АКТИВНОСТИ НА ПРОЈЕКТИМА

Након побољшања епидемиолошке ситуације Комора инжењера шумарства Србије је наставила са активностима у оквиру 2 пројекта финансиирана од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа ша шуме и то: „Програм активности за подршку промоцији стручне...

НОВИ ТЕРМИН ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ ПОСЛОВА У ГАЗДОВАЊУ ШУМАМА

НОВИ ТЕРМИН ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ ПОСЛОВА У ГАЗДОВАЊУ ШУМАМА

Дана 30.09.2020. године одржаће се стручни испит за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама. Испит ће бити организован на подручју ЈП „Србијашуме“, ШГ „Голија“. Обавештавамо потенцијалне чланове Коморе и друга заинтересована лица да ће све...

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

063/7822-892

[email protected]

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд