ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНОЈ 4. СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ

У уторак 26. децембра 2023. године, у просторијама Института за шумарство, одржана је IV седница Скупштине Коморе инжењера шумарства Србије. У конструктивној атмосфери уз 36 присутна делегата од 54, Скупштина је једногласном одлуком усвојила Записник са III Скупштине,...

ПОСЛЕДЊА ОБУКА У ОКВИРУ „ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ“ ЗА 2023. ГОДИНУ

Обавештавамо све лиценциране чланове Коморе инжењера шумарства Србије који нису остварили довољан број бодова за одржавање лиценце у току 2023. године, да ће се одржати додатна обука из тематске целине 10 „Коришћење дрвне биомасе из шума различитог узгојног облика и...

Тест са одговорима за тематску целину 1 – „Законски и подзаконски акти везани за газдовање шумама са посебним освртом на процедуре везане за израду и усвајање основа газдовања шумама, израду и усвајање санационих планова и процедуре у вези са имовинско-правним односима“

У договору са предавачем дипл. инж. Радивојем Каурином, објављујемо тест са одговорима. Тест са одговорима

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд