ПРИЈАВА ЗА ОБУКЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ПРЕМА ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДО 15.04.2022.ГОДИНЕ

    Сви лиценцирани чланови Коморе имају обавезу учешћа у програмима стручног усавршавања у циљу одржавања двогодишње лиценце. Сваки члан дужан је да у периоду од 2 године стекне најмање 8 бодова, с тим да је у обавези да у једној години оствари минимално 2...

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПЛАТИ ЧЛАНАРИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

  Подсећамо све чланове Коморе Инжењера Шумарства Србије који још увек нису уплатили чланарину за текућу годину да је потребно да до 31. марта измире своју обавезу уплатом чланарине у износу од 4.000,00 (четирихиљаде) динара, на рачун КИШС бр: 205-238835-25...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНОЈ 2. СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ

Дана 14. марта 2022. године, у просторијама Института за шумарство, одржана је II седница Скупштине Коморе инжењера шумарства Србије. У конструктивној атмосфери и уз присуство великог броја чланова Скупштина је усвојила извештаје о раду органа Коморе и Финансијски...

СЕМИНАР „Aдаптивни приступ оперативном планирању газдовању шумама“ ГОЧ, 25-26.11.2021.

СЕМИНАР „Aдаптивни приступ оперативном планирању газдовању шумама“ ГОЧ, 25-26.11.2021.

  СЕМИНАР „Aдаптивни приступ оперативном планирању газдовању шумама“ ГОЧ, 25-26.11.2021. Услед епидемиолошке ситуације ове године 21. по реду семинар из планирања газдовања шумама традиционално је одржан у Наставној бази Шумарског факултета на Гочу, online, у...

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд