Евалуација БМЕЛ 2 пројекта

Евалуација БМЕЛ 2 пројекта

Анализирајући резултате пројекта, као и на основу завршног састанка пројектних радних група Бмел 2 пројкета одржаног 26. и 27. јуна 2019. године у наставно научној бази Шумарског факултета господин Andreas Ottitsch је извршио евалуацију пројкета. На основу извештаја...

Наставља се са организовањем стручних испита за стицање лиценце

Наставља се са организовањем стручних испита за стицање лиценце

У јулу 2019. године одржана су полагања за стицање лиценце за чланове Коморе инжењера шумарства Србије у Шумском газдинству „Ниш“ и НП „Фрушка Гора“. Укупно 30 кандидата је положило стручни испит за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама....

Други циклус тренинга за будуће тренере из области Имплементације Упутстава за поједине газдинске типове

Други циклус тренинга за будуће тренере из области Имплементације Упутстава за поједине газдинске типове

На основу плана заједничких активности Коморе инжењера шумарства Србије на БМЕЛ 2 пројкету у периоду од 1. до 5.  јула 2019. одржава се други циклус тренинга за будуће тренере из области Имплементације Упутстава за поједине газдинске типове на локалитетима Моровић,...

Завршни састанак пројектних радних група БМЕЛ 2 пројекта

Завршни састанак пројектних радних група БМЕЛ 2 пројекта

Дана 26. и 27. јуна 2019. године је одржан завршни сатанак пројектних радних група БМЕЛ 2 пројкета у наставно – научној бази Шумарског факултета на Гочу. Завршном састанку су присуствовали: Пројкетна радна група Надзорни одбор пројекта Представници Управног одбора...

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

O Kомори

Органи Коморе су:

Тела Коморе су:

Контакт

011/355-788-2

063/7822-892

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд