Организовано полагање стручног испита у шумским газдинствима – Краљево, Крагујевац, Лесковац и Сремска Митровица

Организовано полагање стручног испита у шумским газдинствима – Краљево, Крагујевац, Лесковац и Сремска Митровица

У протекла два месеца организовано су полагали чланови Коморе инжењера шумарства Србије из 4 шумска газдинства у оквиру ЈП „Србијашуме“ и ЈП „Војводинашуме“. Укупно 81 кандидат је положио стручни испит за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању...

Организовано полагање стручног испита у шумским газдинствима Сомбор, Северни Кучај и Нови Сад

Организовано полагање стручног испита у шумским газдинствима Сомбор, Северни Кучај и Нови Сад

Комора инжењера шумарства Србије, након одржаних стручних испита за стицање лиценце у ШГ „Сремска Митровица“, ШГ „Банат“ из Панчева, ШГ “Расина“ из Крушевца наставља са даљим одржавањем испита, па је у протеклом периоду од два месеца одржано још неколико испита и то у...

Стручни испити за стицање лиценци одржани у ШГ „Расина“, Крушевац

Стручни испити за стицање лиценци одржани у ШГ „Расина“, Крушевац

Kоморa инжењера шумарства Србије наставила је са организацијом стручних испита за стицање лиценце и то у два термина 27.03.2019. и 28.03.2019. године, када су 32 члана Коморе, запослених већим делом код ЈП „Србијашуме“, ШГ „Расина“ Крушевац, имали прилику да испуне...

Комора узела учешће у обележавању светског дана шума

Комора узела учешће у обележавању светског дана шума

Светски дан шума са темом: "Шуме и едукација", обележен је 21.03.2019. године, у организацији Управе за шуме у шумском газдинству "Борања" Лозница, делу Јавног предузећа "Србијашуме". Обележавање овогодишњег Светског дана шума посебно је искоришћено да се укаже на...

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

O Kомори

Органи Коморе су:

Тела Коморе су:

Контакт

011/355-788-2

063/7822-892

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд