ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНОЈ 2. СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ

Комора инжењера шумарства Србије

Дана 14. марта 2022. године, у просторијама Института за шумарство, одржана је II седница Скупштине Коморе инжењера шумарства Србије. У конструктивној атмосфери и уз присуство великог броја чланова Скупштина је усвојила извештаје о раду органа Коморе и Финансијски извештај за 2021. годину, а усвојила је План и програм рада као и Финансијски план за 2022. годину. Осим наведеног на Скупштини је било усвојена нова висина накнаде за чланарину.

 

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд