КОНКУРС

Комора инжењера шумарства Србије

 

Дана 16.03.2022. расписан је конкурс за пријаву предавача по списку тема стручних предавања у оквиру реализације активности стручног усавршавања чланова КИШС према Годишњем програму стручног усавршавања. Списак тема се налази у приложеном документу.

Минимални услови за пријављивање на конкурс су:

 

Приликом пријаве на конкурс потребно је доставити следеће:

  1. Пријава (образац за пријаву се налази у прилогу);
  2. Радна биографија;
  3. Сагласност послодавца да кандидат у периоду обуке може да одсуствује са посла (уколико је кандидат запослен);

 

Конкурс је отворен до 15.04.2022.

Резултати конкурса ће бити објављени најкасније 18.04.2022.

Своје пријаве можете послати на https://sumarskakomora.rs/

Више информација и објашњења можете добити у КИШС путем телефона 011/3557882

Кнеза Вишеслава 3, 11030 Београд

 

 Прилози:

 

 

– Документ 1

– Документ 2

 

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд