ПРИЈАВА ЗА ОБУКЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ПРЕМА ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА – ПРОДУЖЕН РОК ДО 20.11.

Комора инжењера шумарства Србије

 

ПРИЈАВА ЗА ОБУКЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ПРЕМА ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

Сви лиценцирани чланови Коморе имају обавезу учешћа у програмима стручног усавршавања у циљу одржавања двогодишње лиценце. Сваки члан дужан је да у периоду од 2 године стекне најмање 8 бодова, с тим да је у обавези да у једној години оствари минимално 2 бода.

Остварени бодови важе само за једно раздобље и не могу се преносити и евидентирати у наредном раздобљу стручног усавршавања.

За лиценце стечене у текућој години чланови не морају похађати стручне скупове предвиђене Годишњим програмом стручног усавршавања.

С обзиром на актуелну епидемиолошку ситуацију, предавања ће бити одржана путем онлајн платформе у току ове године.

За пријаву потребно је доставити следећу документацију:

  • Попуњен Образац за пријаву обуке за одржавање лиценце;
  • Доказ о уплати котизације у износу од 2.000,00 (двехиљаде) динара по теми, на рачун Коморе број 205-238835-25 отворен код Комерцијалне банке а.д. са позивом на број: 6666-бројлиценце (уколико је ваш број лиценце 100, позив на број биће 6666-100)

Попуњен и потписан Захтев са доказом о уплати послати на office@sumarskakomora.rs.

Сви семинари у организацији КИШС носе 4 бода. Могуће је пријавити више тема (износ од 2.000,00 динара је за једну тему).

Термини одржавања семинара ће бити накнадно објављени на сајту Коморе: www.sumarskakomora.rs

Прилози:

Годишњи програм стручног усавршавања

Образац за пријаву обуке за одржавање лиценце

 

 

 

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд