ОБУКА У КРУШЕВЦУ

Комора инжењера шумарства Србије

С обзиром велико интересовања кандидата да се организује додатна стручна обуке за безбедан и стручан рад моторном тестером, Управи за шуме МПШВ упућена је молба за организовање додатне обуке у оквиру пројекта „Програм активности за подршку промоцији стручне и практичне обуке у сектору шумарства Србије за шумарске техничаре и шумске раднике“.

Како је предлог одобрен, приступило се организацији обуке у ШГ „Расина“ Крушевац. Пета по реду обуку одржала се у термину од 19. до 23. октобра. Обуку су одржаливтренери, Бобан Миловановић и Живан Жупунски у сарадњи са демонстраторима, Чамагић Гораном и Жилић Љубаном.

Тренери су полазницима излагали презентације на тему пружања прве помоћи, правила струке о безбедности на раду на пословима коришћења шума, о припреми и одржавању моторне тестере, о сигурносним деловима моторне тестере, техникама обарања стабала, као и техникама пререза са моторном тестером.

Обуке су извођене у сарадњи са професорима Средње шумарске школе из Краљева, који су презентовали стандард квалитета дрвних сортимената у Србији (класирање и кројење) и по завршетку обуке спровели тестирање полазника и онима који су положили издали уверења да су оспособљени за стручан и безбедан рад са моторном тестером. Обуци у ШГ „Расина“ Крушевац је присуствовало 12 полазника од којих су сви положили тест и њима ће бити издали уверења да су оспособљени за стручан и безбедан рад са моторном тестером.

Демонстрацију теоријских знања изводили су демонстратори, иначе репрезентативци Србије, који су полазницима извели практичан приказ технике резања и обарања (рад на симулатору), практичан приказ резања дрвета под напоном (рад на симулатору), практичан приказ ефеката коришћења заштитне опреме (шлем и заштитне панталоне при раду у шуми), практичан приказ технике обарања стабала и кројења дрвних сортимената у шуми, као и неке специјалне технике обарања стабала.

 

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд