ЗАВРШЕНИ ПОСЛЕДЊИ ТЕРМИНИ ОБУКА У ОКВИРУ ПРОЈЕКАТА

Комора инжењера шумарства Србије

У оквиру пројекта „Програм активности за подршку промоцији стручне и практичне обуке у сектору шумарства Србије за шумарске техничаре и шумске раднике“ чији је фокус на обуци шумарских техничара и шумских радника за безбедан и стручан рад у сечи и изради дрвних сортимената одржан је последњи планиран термин обуке који је одржан од 21-25. септембра на подручју ШГ „Голија“ Ивањица у тренинг центру Голијска река.

Обуку су оджали инструктори Милан Опсеница и Драган Дубљанин у сарадњи са демностраторима Гораном Чамагићем и Марком Нешковићем, као и професорима из Средње шумарске школе Чедом Миљковићем и Драганом Штављанином.

Комплетну обуку се прошло 11 полазника (1 шумарски техничар и 10 секача моторном тестером) који су 25.09.2020. године полагали тест, на основу којег су остварили услове за добијање сертификата који им издаје Средња шумасрка школа.

Прва два дана обуке одржана су у сали где су присутним кандидатима излагана теоријска знања кроз презентације (прва помоћ, правила струке о безбедности на раду на пословима коришћења шума, припрема и одржавање моторне тестере, сигурносни делови моторне тестере, технике обарања стабала, као и технике пререза са моторном тестером), док је сутрадан обука спроведена на симулаторима на полигуну ШУ „Голијска река“ (технике резања и оабарње стабала).

Трећи и четврти дан обуке били су резервисани за практичан рад у шуми – технике обарања стабала и кројење, као и презентација професора из Средње шумасрке школе о стандардима квалитета дрвних сортимената у Србији. Последњи дан обуке је вршено тестирање кандидата у сали објекта „Вила Јела“ на Одвраћеници.

 

Последњи термин обуке у оквиру пројекта пројекта „Програм активности за подршку промоцији стручне и практичне обуке након завршеног образовања у сектору шумарства Србије“ одржан је у периоду од 15.-18. септембра 2020. године на подручју ШГ „Шумарство“, Рашка.

Као и у претходна три термина обуке тренери су презентовали основне елеменате новог концепта планирања и газдовања (газдински тип, узгојна група, циљни пречник, број стабала будућности, растојање, конкуренти), Упутства за газдовање главним газдинским типовима (општа упутства), и за разлику од претходних обука Упутства за газдовљање газдинским типом: Високе мешовите шуме смрче. Организован је рад по групама које су имала задатак да изврше избор стабала будућности традиционалним приступом, а након тога и новим приступом, тј.  применом упутстава за газдовање високим мешовитим шумама смрче  и то за средњедобне и дозревајуће састојине.

Након завршене обуке кандидати су радили тест провере знања на основу којег су кандидатима додељени сертификати.

Обуку у Тутину одржали су тренери Ненад Петровић и Бранко Кањевац.

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд