НАСТАВАК АКТИВНОСТИ НА ПРОЈЕКТИМА

Комора инжењера шумарства Србије

Након побољшања епидемиолошке ситуације Комора инжењера шумарства Србије је наставила са активностима у оквиру 2 пројекта финансиирана од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа ша шуме и то: „Програм активности за подршку промоцији стручне и практичне обуке у сектору шумарства Србије за шумарске техничаре и шумске раднике“ чији је фокус на обуци шумарских техничара и шумских радника за безбедан и стручан рад у сечи и изради дрвних сортимената, као и „Програм активности за подршку промоцији стручне и практичне обуке након завршеног образовања у сектору шумарства Србије“ чији је фокус на примени нових Упутстава за газдовање појединим газдинским типовима (газдински тип: високе мешовите шуме букве, мешовите шуме храстова – високе мешовите шуме храстова и осталих лишћара, високе мешовите шуме смрче).

У оквиру пројекта „Програм активности за подршку промоцији стручне и практичне обуке у сектору шумарства Србије за шумарске техничаре и шумске раднике“ где су планиране 4 обуке.

Другу по реду обуку која се одвијала на подручју ШГ „Тимочке шуме“ Бољевац од 24-28. августа, одржали су тренери Бобан Миловановић и Живан Жупунски, док су трећу обуку, одржану од 7-11. септембра на подручју ШГ „Топлица“ Куршумлија, водили тренери Милан Опсеница и Драган Дубљанин.

Тренери су полазницима излагали презентације на тему пружања прве помоћи, правила струке о безбедности на раду на пословима коришћења шума, о припреми и одржавању моторне тестере, о сигурносним деловима моторне тестере, техникама обарања стабала, као и техникама пререза са моторном тестером.

Обуке су извођене у сарадњи са професорима Средње шумарске школе из Краљева, који су презентовали стандард квалитета дрвних сортимената у Србији (класирање и кројење) и по завршетку обуке спровели тестирање полазника и онима који су положили издали уверења да су оспособљени за стручан и безбедан рад са моторном тестером. Обуци у ШГ „Тимочке шуме“ је присуствовало 8 полазника, док је обуци у ШГ „Топлица“ Куршумлија присуствовало њих 11.

Поред ангажованих тренера практичну демонстрацију теоријских знања изводили су демонстратори, иначе репрезентативци Србије, Горан Чамагић и Љубан Жилић у Бољевцу и Милош Нешковић и Милош Живић у Куршумлији, који су полазницима извели практичан приказ технике резања и обарања (рад на симулатору), практичан приказ резања дрвета под напоном (рад на симулатору), практичан приказ ефеката коришћења заштитне опреме (шлем и заштитне панталоне при раду у шуми), практичан приказ технике обарања стабала и кројења дрвних сортимената у шуми, као и неке специјалне технике обарања стабала.

Последњи термин обуке у оквиру овог пројекта заказан је за период од 21.-25. септембра 2020. године на подручју ШГ „Голија“, Ивањица.

У оквиру пројекта „Програм активности за подршку промоцији стручне и практичне обуке након завршеног образовања у сектору шумарства Србије“ су такође планиране 4 обуке. Прва је спроведена у периоду од 23-26. јуна 2020. године на подручју ЈП „Србијашуме“, ШГ „Северни Кучај“ Кучево, ШУ „Мајданпек“ као и ЈП „НП Ђердап“.

Након побољшања епидемиолошке ситуације наставило се са активностима у оквиру и овог пројкета, па су тако одржана још два термина обуке на истој локацији где је одржана и прва, с тим да су обуци присуствовали нови кандидати. 

Обуку су у организацији Коморе инжењера шумарства Србије спровели тренери Радивоје Каурин и Ненад Стевановић у термину од 30. јуна до 3. јула и Ненад Петровић и Бранко Кањевац у термину од 1. – 4. септембра, који су ту обуку прошли у оквиру БМЕЛ 2 пројекта  “Промоција стручне и практичне обуке након завршеног образовања у шумарском сектору Србије” и који су сваком кандидату издали сертификат о успешно завршеном тренингу стручног усавршавања из области практичне примене упутстава за газдовање појединим газдинским типовима. Тренери су презентовали основне елеменате новог концепта планирања и газдовања (газдински тип, узгојна група, циљни пречник, број стабала будућности, растојање, конкуренти), Упутства за газдовање главним газдинским типовима (општа упутства),  Упутства за газдовљање газдинским типом Висока шума китњака – Висока мешовита шума китњака и Висока шума букве – Висока мешовита шума букве. На терену је организован рад по групама на огледним пољима, издвајање и обележавање  стабала будућности и плус стабала, дознака стабала за сечу. Једна од тема на организованој обуци је била и обнављање високих зрелих и презрелих (разређених) шума букве и китњака оплодном сечом кратког подмладног раздобља.

Следећи и последњи термин обуке у оквиру овог пројект се одржава на подручју ШГ „Шумарство“, Рашка у периоду од 15-18. септембра 2020. године.

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд