Нови термин за полагање стручног испита за стицање лиценце

У Шумском газдинству Београд – Шумска управа Липовица 4. јуна 2020. године одржаће се полагање испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама.

За детаљније информације можете нас контактирати на телефон 063 7828 892.

 

По приспелим пријавама и комплетном неопходном документацијом, на сајту Коморе ће се благовремено најављивати локације и термини полагања стручних испита.

 

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд