Наставља се са организовањем стручних испита за стицање лиценце

Комора инжењера шумарства Србије

У јулу 2019. године одржана су полагања за стицање лиценце за чланове Коморе инжењера шумарства Србије у Шумском газдинству „Ниш“ и НП „Фрушка Гора“. Укупно 30 кандидата је положило стручни испит за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама. Следећи испити су заказани за 10. и 11. септембар 2019. године на подручју ШГ „Јужни Кучај“, као и у ШГ „Куршумлија“ 16. и 17. септембра 2019. године.

 

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд