Евалуација БМЕЛ 2 пројекта

Анализирајући резултате пројекта, као и на основу завршног састанка пројектних радних група Бмел 2 пројкета одржаног 26. и 27. јуна 2019. године у наставно научној бази Шумарског факултета господин Andreas Ottitsch је извршио евалуацију пројкета.

На основу извештаја који можете погледати овде јасно се може закључити позитивна оцена и охрабрујући изгледи након завршетка пројкета.

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд