Други циклус тренинга за будуће тренере из области Имплементације Упутстава за поједине газдинске типове

Комора инжењера шумарства Србије

На основу плана заједничких активности Коморе инжењера шумарства Србије на БМЕЛ 2 пројкету у периоду од 1. до 5.  јула 2019. одржава се други циклус тренинга за будуће тренере из области Имплементације Упутстава за поједине газдинске типове на локалитетима Моровић, Источна Борања и планина Цер.

Као тренери за овај циклус обуке су одабрани:

  1. Радивоје Каурин
  2. Бранко Кањевац
  3. Ненад Петровић
  4. Младен Николић
  5. Алксандар Ждињак
  6. Игор Павловић
  7. Марко Јовановић

С друге стране је позвано 8 колега као полазници другог циклуса и то два инжењера на дознаци из ЈП „Србијашуме“, два инжењера на дознаци из ЈП „Војводинашуме“, два шумарска техничара за дознаку у приватним шумама из ЈП „Србијашуме“ као и два инжењера шумарства које ке предложила Комора инжењера шумарства Србије.

 

 

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд