Настављено са организацијом стручних испита за стицање лиценци

Комора инжењера шумарства Србије крајем 2018. године, наставила је са организацијом стручних испита за стицање лиценци. Дана 26.12.2018. године, одржан је стручни испит за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама. Испит је организован за чланове Коморе са положеним државним стручним испитом који су запослени у ЈП „Војводинашуме“ ШГ „Сремска Митровица“. Полагање испита је спроведено у Шумској управи „Моровић“.

Кандидати су стручни испит се полагали пред комисијом састављеном од три члана одабраних из редова Стручног одбора Коморе. Овим испитом је проверено теоријско и практично знање и оспособљеност кандидата за самостално обављање послова из области газдовања шумама.

У наредном периоду Комора ће наставити са организацијом стручних испита и издавањем лиценци чиме ће се испунити законски предуслови за обављање одређених стручних послова у шумарству.

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд