Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама

Припремио
СТРУЧНИ ОДБОР КИШС

(намењен члановима Коморе ради лакше припреме стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама)

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд