Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама

Припремио
СТРУЧНИ ОДБОР КИШС

(намењен члановима Коморе ради лакше припреме стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама)

i
Документи

O Kомори

Органи Коморе су:

Тела Коморе су:

Контакт

011/355-788-2

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд