Стручни испити за стицање лиценци одржани у ШГ „Расина“, Крушевац

Стручни испити за стицање лиценци одржани у ШГ „Расина“, Крушевац

Kоморa инжењера шумарства Србије наставила је са организацијом стручних испита за стицање лиценце и то у два термина 27.03.2019. и 28.03.2019. године, када су 32 члана Коморе, запослених већим делом код ЈП „Србијашуме“, ШГ „Расина“ Крушевац, имали прилику да испуне...
Комора узела учешће у обележавању светског дана шума

Комора узела учешће у обележавању светског дана шума

Светски дан шума са темом: “Шуме и едукација”, обележен је 21.03.2019. године, у организацији Управе за шуме у шумском газдинству “Борања” Лозница, делу Јавног предузећа “Србијашуме”. Обележавање овогодишњег Светског дана шума...
Наставак организације стручних испита за стицање лиценце за  обављање стручних послова у газдовању шумама

Наставак организације стручних испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама

Коморa инжењера шумарства Србије наставила је са организацијом стручних испита за стицање лиценце и то у два термина 06.03.2019. и 07.03.2019. године, када је више од 30 чланова Коморе, углавном запослених код ЈП „Војводинашуме“, ШГ „Банат“ Панчево, имало прилику да...
Пријаве за полагање испита

Пријаве за полагање испита

Процедура пријављивања испита за стицање лиценцеПреузмите:Пријава за полагање испитаУ складу са Правилникoм о програму и начину полагања стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама („Службени гласник РС”, број 55/17 и 23/18),...
Настављено са организацијом стручних испита за стицање лиценци

Настављено са организацијом стручних испита за стицање лиценци

Комора инжењера шумарства Србије крајем 2018. године, наставила је са организацијом стручних испита за стицање лиценци. Дана 26.12.2018. године, одржан је стручни испит за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама. Испит је организован за чланове...
Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама

Припремио СТРУЧНИ ОДБОР КИШС (намењен члановима Коморе ради лакше припреме стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама) I планирање газдовања шумама II гајење и заштита шума III Коришћење шума IV познавање прописа који уређују...