НОВИ ТЕРМИН ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ ПОСЛОВА У ГАЗДОВАЊУ ШУМАМА

Дана 15.03.2024. године одржаће се испит за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама.  Испит ће бити организован на подручју ЈП „Србијашуме“, ШГ „Јужни Кучај“, ШУ „Јагодина“ са почетком у 10 часова. Молимо све полазнике да понесу одећу и обућу...

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНОЈ 4. СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ

У уторак 26. децембра 2023. године, у просторијама Института за шумарство, одржана је IV седница Скупштине Коморе инжењера шумарства Србије. У конструктивној атмосфери уз 36 присутна делегата од 54, Скупштина је једногласном одлуком усвојила Записник са III Скупштине,...

ПОСЛЕДЊА ОБУКА У ОКВИРУ „ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ“ ЗА 2023. ГОДИНУ

Обавештавамо све лиценциране чланове Коморе инжењера шумарства Србије који нису остварили довољан број бодова за одржавање лиценце у току 2023. године, да ће се одржати додатна обука из тематске целине 10 „Коришћење дрвне биомасе из шума различитог узгојног облика и...

Тест са одговорима за тематску целину 1 – „Законски и подзаконски акти везани за газдовање шумама са посебним освртом на процедуре везане за израду и усвајање основа газдовања шумама, израду и усвајање санационих планова и процедуре у вези са имовинско-правним односима“

У договору са предавачем дипл. инж. Радивојем Каурином, објављујемо тест са одговорима. Тест са одговорима

КОНКУРС ЗА ПРЕДАВАЧА

Дана 29. новембра 2023. године расписан је конкурс за пријаву предавача по списку тема стручних предавања у оквиру реализације активности стручног усавршавања чланова Коморе инжењера шумарства Србије према Годишњем програму стручног усавршавања. Списак тема се налази...