Други циклус тренинга за будуће тренере из области Имплементације Упутстава за поједине газдинске типове

Други циклус тренинга за будуће тренере из области Имплементације Упутстава за поједине газдинске типове

На основу плана заједничких активности Коморе инжењера шумарства Србије на БМЕЛ 2 пројкету у периоду од 1. до 5.  јула 2019. одржава се други циклус тренинга за будуће тренере из области Имплементације Упутстава за поједине газдинске типове на локалитетима Моровић,...
Завршни састанак пројектних радних група БМЕЛ 2 пројекта

Завршни састанак пројектних радних група БМЕЛ 2 пројекта

Дана 26. и 27. јуна 2019. године је одржан завршни сатанак пројектних радних група БМЕЛ 2 пројкета у наставно – научној бази Шумарског факултета на Гочу. Завршном састанку су присуствовали: Пројкетна радна група Надзорни одбор пројекта Представници Управног одбора...
Организовано полагање стручног испита у шумским газдинствима – Краљево, Крагујевац, Лесковац и Сремска Митровица

Организовано полагање стручног испита у шумским газдинствима – Краљево, Крагујевац, Лесковац и Сремска Митровица

У протекла два месеца организовано су полагали чланови Коморе инжењера шумарства Србије из 4 шумска газдинства у оквиру ЈП „Србијашуме“ и ЈП „Војводинашуме“. Укупно 81 кандидат је положио стручни испит за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању...
Организовано полагање стручног испита у шумским газдинствима Сомбор, Северни Кучај и Нови Сад

Организовано полагање стручног испита у шумским газдинствима Сомбор, Северни Кучај и Нови Сад

Комора инжењера шумарства Србије, након одржаних стручних испита за стицање лиценце у ШГ „Сремска Митровица“, ШГ „Банат“ из Панчева, ШГ “Расина“ из Крушевца наставља са даљим одржавањем испита, па је у протеклом периоду од два месеца одржано још неколико испита и то у...
Стручни испити за стицање лиценци одржани у ШГ „Расина“, Крушевац

Стручни испити за стицање лиценци одржани у ШГ „Расина“, Крушевац

Kоморa инжењера шумарства Србије наставила је са организацијом стручних испита за стицање лиценце и то у два термина 27.03.2019. и 28.03.2019. године, када су 32 члана Коморе, запослених већим делом код ЈП „Србијашуме“, ШГ „Расина“ Крушевац, имали прилику да испуне...
Комора узела учешће у обележавању светског дана шума

Комора узела учешће у обележавању светског дана шума

Светски дан шума са темом: “Шуме и едукација”, обележен је 21.03.2019. године, у организацији Управе за шуме у шумском газдинству “Борања” Лозница, делу Јавног предузећа “Србијашуме”. Обележавање овогодишњег Светског дана шума...