Комора инжењера шумарства Србије на сајму АУСТРОФОМА 2019

Комора инжењера шумарства Србије на сајму АУСТРОФОМА 2019

За разлику од такође великих сајмова шумарства који се одржавају у Немачкој, Шведској, Чешкој, Швајцарској, АУСТРОФОМА је једини отворени сајам, где се демонстрира рад машина које се користе у шумарству директно у шуми, на реалним радним задацима. Овај догађај се...
Стручни испити за стицање лиценце одржани у ШГ „Јужни Кучај“ и ШГ „Топлица“

Стручни испити за стицање лиценце одржани у ШГ „Јужни Кучај“ и ШГ „Топлица“

Током септембра месеца одржана су полагања испита за стицање лиценце у оквиру два Шумска газдинства: ШГ „Јужни Кучај“ Деспотовац, где је полагало 26 кандидата и ШГ „Топлица“ Куршумлија, где је полагао 21 кандидат. Наредни испити су заказати за 14. и 15. октобар 2019....
Комора инжењера шумарстава Србије на Сајму пољопривреде у Краљеву

Комора инжењера шумарстава Србије на Сајму пољопривреде у Краљеву

Од 13. до 15. септембра 2019. године одржан је Сајам пољопривреде у Краљеву на којем је своје учешће узела и Комора инжењера шумарства Србије. У оквиру манифестације одржан је низ пропратних догађаја у којима је стручним саветима, предавањима или презентацијом...
Евалуација БМЕЛ 2 пројекта

Евалуација БМЕЛ 2 пројекта

Анализирајући резултате пројекта, као и на основу завршног састанка пројектних радних група Бмел 2 пројкета одржаног 26. и 27. јуна 2019. године у наставно научној бази Шумарског факултета господин Andreas Ottitsch је извршио евалуацију пројкета. На основу извештаја...
Наставља се са организовањем стручних испита за стицање лиценце

Наставља се са организовањем стручних испита за стицање лиценце

У јулу 2019. године одржана су полагања за стицање лиценце за чланове Коморе инжењера шумарства Србије у Шумском газдинству „Ниш“ и НП „Фрушка Гора“. Укупно 30 кандидата је положило стручни испит за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама....
Други циклус тренинга за будуће тренере из области Имплементације Упутстава за поједине газдинске типове

Други циклус тренинга за будуће тренере из области Имплементације Упутстава за поједине газдинске типове

На основу плана заједничких активности Коморе инжењера шумарства Србије на БМЕЛ 2 пројкету у периоду од 1. до 5.  јула 2019. одржава се други циклус тренинга за будуће тренере из области Имплементације Упутстава за поједине газдинске типове на локалитетима Моровић,...