ЧЛАНОВИМА ПОСЛАТА ОБАВЕШТЕЊА О ТЕРМИНИМА ЗАОБУКЕ ЗА ТЕМАТСКУ ЦЕЛИНУ 9 – „ПРИМЕНА ЗАКОНА И ПОДЗАКОНСКИХ ДОКУМЕНАТА (ПРАВИЛНИКА) У ПЛАНИРАЊУ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА

Обавештавамо све чланове Коморе инжењера шумарства Србије који су пријављени за тематску целину 9- „Примена закона и подзаконских докумената (правилника) у планирању газдовања шумама“, да су обавештења о термину и начину слушања обуке послата путем имејл адресе....

Oдржан семинар на Гочу „Концепт природи блиског газдовања шумама и његов допринос адаптацији шума на климатске промене“

Деветнаести по реду семинар из планирања газдовања шумама традиционално је одржан у периоду од 07. до 11. новембра 2022. године у Наставној бази Шумарског факултета на Гочу. Одржавање семинара финансијски је подржала Управа за шуме из буџетског фонда намењеног за...