У прилогу се налазе термини обука са списковима учесника у оквиру реализације годишњег програма стручног усавршавања за месец август. Молимо све чланове да, уколико су спречени да присуствују обукама у датим терминима, пошаљу имејл на office@sumarskakomora.rs.

Остали термини ће бити накнадно објављени.

ТЕМАТСКА ЦЕЛИНА 5 – „Мере неге и заштите у храстовим састојинама, развојна фаза подмладак и младик“

Предавач: дипл. инж. Вид Рађевић

28. август 2024. године ЈП „Војводинашуме“, ШГ „Сремска Митровица“, ШУ „Моровић“

29. август 2024. године ЈП „Војводинашуме“, ШГ „Сремска Митровица“, ШУ „Моровић“