У четвртак 23. маја 2024. године, у просторијама Института за шумарство, одржана је IV седница Скупштине Коморе инжењера шумарства Србије. У конструктивној атмосфери уз 34 присутна делегата од 54, Скупштина је једногласном одлуком усвојила Записник са IV Скупштине, измењени Финансијски план за 2024. годину, Извештај о раду Управног одбора, Финансијски извештај за 2023. годину и Извештај о раду Надзорног одбора.