Сви лиценцирани чланови Коморе имају обавезу учешћа у програмима стручног усавршавања у циљу одржавања двогодишње лиценце. Сваки члан дужан је да у периоду од 2 године стекне најмање 8 бодова, с тим да је у обавези да у једној години оствари минимално 2 бода.

Остварени бодови важе само за једно раздобље и не могу се преносити и евидентирати у наредном раздобљу стручног усавршавања.

За лиценце стечене у текућој години чланови не морају похађати стручне скупове предвиђене Годишњим програмом стручног усавршавања.

За пријаву потребно је доставити следећу документацију:

  • Попуњен Образац за пријаву обуке за одржавање лиценце са заокруженом одабраном темом;
  • Доказ о уплати котизације у износу од 4.500,00 (четирихиљадепетсто) динара по теми, на рачун Коморе број 205-238835-25 отворен код НЛБ Комерцијалне банке а.д. са позивом на број: 6666

Попуњен и потписан Образац са доказом о уплати послати на office@sumarskakomora.rs

Сви стручни скупови у организацији КИШС носе 4 бода. Могуће је пријавити више тема (износ од 4.500,00 динара је за једну тему).

Термини одржавања стручних скупова ће бити накнадно објављени на сајту Коморе: https://sumarskakomora.rs/

Прилози:

Образац за пријаву инжењера-2024