Обавештавамо све лиценциране чланове Коморе инжењера шумарства Србије који нису остварили довољан број бодова за одржавање лиценце у току 2023. године, да ће се одржати додатна обука из тематске целине 10 „Коришћење дрвне биомасе из шума различитог узгојног облика и њен утицај на тeхничко-технолошке, еколошке и економске аспекте производње“ у среду 27. децембра 2023. године са почетком у 12 часова у сали на 4. спрату Института за шумарство у Београду.

Молимо све чланове који нису платили чланарину и накнаду за одржавање лиценце за текућу годину, да то учине уплатом  на рачун КИШС бр: 205-238835-25 отворен код НЛБ Комерцијалне банке а.д. и да на mail адресу КИШС office@sumarskakomora.rs доставе доказ о уплати.