Дана 17.1.2023. године одржаће се испит за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама.  Испит ће бити организован на подручју ЈП „Србијашуме“, ШГ „Расина“, Крушевац, расадник „Наупаре“ са почетком у 10 часова.