Дана 27. децембра 2022. године расписан је конкурс за пријаву предавача по списку тема стручних предавања у оквиру реализације активности стручног усавршавања чланова Коморе инжењера шумарства Србије према Годишњем програму стручног усавршавања. Списак тема се налази у приложеном документу.

Минимални услови за пријављивање на конкурс су:

  • Чланство у Комори;
  • Пет година професионалног искуства у области за коју се кандидат пријављује да буде предавач.

 

Приликом пријаве на конкурс потребно је доставити следеће: 

  1. Пријава (образац за пријаву се налази у прилогу);
  2. Радна биографија;
  3. Сагласност послодавца да кандидат у периоду обуке може да одсуствује са посла (уколико је кандидат запослен);

 

Конкурс је отворен до 31. јануара 2023. године

Резултати конкурса ће бити објављени најкасније до 15. фебруара 2023. године.

Своје пријаве можете послати на office@sumarskakomora.rs

Више информација и објашњења можете добити у КИШС путем телефона 011/3557882

 

Прилози:

Образац за пријаву предавача

Годишњи-програм-стручног-усавршавања-2023 допуна