Обавештавамо све чланове Коморе инжењера шумарства Србије који су пријављени за тематску целину 9- „Примена закона и подзаконских докумената (правилника) у планирању газдовања шумама“, да су обавештења о термину и начину слушања обуке послата путем имејл адресе.

Молимо све лиценциране чланове који нису примили обавештење да нас контактирају и подсећамо Вас да је ово последња обука у оквиру годишњег програма стручног усавршавања за 2022. годину, па молимо све оне који нису похађали ниједну обуку из оправданих разлога да се пријаве како би добили 4 поена.