У уторак 26. децембра 2023. године, у просторијама Института за шумарство, одржана је IV седница Скупштине Коморе инжењера шумарства Србије. У конструктивној атмосфери уз 36 присутна делегата од 54, Скупштина је једногласном одлуком усвојила Записник са III Скупштине, Годишњи план и програм рада за 2024. годину и Финансијски план за 2024. годину. У наставку дискутовало се о Извештају о извршеном надзору Коморе инжењера шумарства Србије од стране Управе за шуме, изменама и допунама Статута, ангажовању адвоката и предстојећим обукама.