У среду 01.11.2023. године спроведена је обука у оквиру реализације годишњег програма стручног усавршавања на тему „Прореде у засадима тополе“. Обуку је одржао Маст. инж. Душан Игић у ЈП „Војводинашуме“, ШГ „Нови Сад“, ШУ „Ковиљ“, обуци је присуствовало двадесет осам учесника.