У петак 02.11.2023. године спроведена је обука у оквиру реализације годишњег програма стручног усавршавања на тему „Отварање одсека и одељења влакама у односу на планирани метод и средство рада“. Обуку је одржао Проф. др Милорад Даниловић у ЈП „Србијашуме“, ШГ „Северни Кучај“, Кучево, обуци је присуствовало тринаест учесника.