У прилогу се налазе термини обука са списковима учесника у оквиру реализације годишњег програма стручног усавршавања за месец новембар. Молимо све чланове да, уколико су спречени да присуствују обукама у датим терминима, пошаљу имејл на office@sumarskakomora.rs.

ТЕМАТСКА ЦЕЛИНА 1- „Законски и подзаконски акти везани за газдовање шумама са посебним освртом на процедуре везане за израду и усвајање основа газдовања шумама, израду и усвајање санационих планова и процедуре у вези са имовинско-правним односима“

Предавач: Дипл. инж. шум. Радивоје Каурин

02. новембар 2023. године online-Zoom прва група

14. новембар 2023. године online-Zoom друга група

ТЕМАТСКА ЦЕЛИНА 3- „Коришћење нових модула у софтверу ОСНОВА 2020“

Предавач: Маст. инж. Душан Игић

06. новембар 2023. године ЈП „Србијашуме“, ШГ „Шума“, Лесковац

ТЕМАТСКА ЦЕЛИНА 5- „Прореде у засадима тополе“

Предавач: Маст. инж. Душан Игић

01. новембар 2023. године ЈП „Војводинашуме“, ШГ „Нови Сад“, ШУ „Ковиљ“

ТЕМАТСКА ЦЕЛИНА 8- „Прореде у буковим шумама-ефекат на прираст и производност састојина“

Предавач: др Звонимир Баковић

14. новембар 2023. године ЈП „Србијашуме“, ШГ „Борања“, Планинарски дом „Шарена буква“

ТЕМАТСКА ЦЕЛИНА 12- „Отварање одсека и одељења влакама у односу на планирани метод и средство рада“

Предавач: Проф. др Милорад Даниловић

03. новембар 2023. године ЈП „Србијашуме“, ШГ „Северни Кучај“, Кучево

10. новембар 2023. године ЈП „Србијашуме“, ШГ „Топлица“, Куршумлија

Остали термини ће бити накнадно објављени.