У четвртак 12.10.2023. године спроведена је обука у оквиру реализације годишњег програма стручног усавршавања на тему „Групимично оплодне сече и помоћне мере природног обнављања“. Обуку је одржао дипл. инж. Радивоје Каурин у научно-наставној бази Шумарског факултета „Дебели луг“, а обуци је присуствовало 14 учесника.