У четвртак 05.10.2023. године спроведена је обука у оквиру реализације годишњег програма стручног усавршавања на тему „Прореде у буковим шумама – ефекат на прираст и производност састојина“. Обуку је одржао др Звонимир Баковић у ЈП „Србијашуме“, ШГ „Борања“ Лозница, а обуци је присуствовало 11 учесника.