У петак 15.09.2023. године спроведена је обука у оквиру реализације годишњег програма стручног усавршавања на тему „Могућност за унапређење методологије планирања газдовања шумама у Републици Србији“. Обуку је одржао др Бојан Тубић у ЈП „Војводинашуме“, ШГ „Сремска Митровица“, ШГ „Моровић“. Обуци је присуствовало 17 учесника.