У понедељак 18.09.2023. године спроведена је обука у оквиру реализације годишњег програма стручног усавршавања на тему „Примена техничких норми и норматива у шумарству са посебним освртом на избор оптималних технологија рада“. Обуку је одржао Проф. др Милорад Даниловић у ЈП „Србијашуме“, ШГ „Ниш“, ШУ „Алексинац“, а обуци је присуствовало 13 учесника.