У четвртак 14.09.2023. године спроведена је обука у оквиру реализације годишњег програма стручног усавршавања на тему „Генетичке мелиорације – прореде у семенским састојинама“. Обуку је одржао др Владан Поповић у ЈП „Војводинашуме“, ШГ „Сремска Митровица“, ШУ „Моровић“, а обуци је присуствовало 7 учесника.