У прилогу се налазе термини обука са списковима учесника у оквиру реализације годишњег програма стручног усавршавања за месец септембар. Молимо све чланове да, уколико су спречени да присуствују обукама у датим терминима, пошаљу имејл на office@sumarskakomora.rs.

Остали термини ће бити накнадно објављени.

ТЕМАТСКА ЦЕЛИНА 2 – „Могућност за унапређење методологије планирања газдовања шумама у Републици Србији“

Предавач: др Бојан Тубић

15. септембар 2023. године ЈП „Војводинашуме“, ШГ „Сремска Митровица“, ШУ „Моровић“

ТЕМАТСКА ЦЕЛИНА 3 – „Коришћење нових модула у софтверу ОСНОВА 2020“

Предавач: маст. инж. Душан Игић

05. септембар 2023. године ЈП „Србијашуме“, ШГ „Београд“

07. септембар 2023. године ЈП „Национални парк Ђердап“

ТЕМАТСКА ЦЕЛИНА 6 – „Групимично оплодне сече и помоћне мере природног обнављања“

Предавач: дипл. инж. Радивоје Каурин

19. септембар 2023. године ЈП „Србијашуме“, ШГ „Расина“, Крушевац

20. септембар 2023. године ЈП „Србијашуме“, ШГ „Топлица“, Куршумлија

21. септембар 2023. године ЈП „Србијашуме“, ШГ „Шума“, Лесковац, ГЈ „Качар“

ТЕМАТСКА ЦЕЛИНА 7 – „Генетичке мелиорације – прореде у семенским састојинама“

Предавач: др Владан Поповић

14. септембар 2023. ЈП „Војводинашуме“, ШГ „Сремска Митровица“, ШУ „Моровић“

ТЕМАТСКА ЦЕЛИНА 11- „Примена техничких норми и норматива у шумарству са посебним освртом на избор оптималних технологија рада“

Предавач: проф. др Милорад Даниловић

14. септембар 2023. године ЈП „Војводинашуме“, ШГ „Сремска Митровица“, ЛК „Каракуша“

15. септембар 2023. године ЈП „Војводинашуме“, ШГ „Банат“, Делиблатска пешчара

18. септембар 2023. године ЈП „Србијашуме“, ШГ „Ниш“, ШУ „Алексинац“

22. септембар 2023. године ЈП „Србијашуме“, ШГ „Расина“, ШУ „Александровац“

25. септембар 2023. године ЈП „Србијашуме“, ШГ „Шума“, Лесковац