У прилогу се налазе термини обука са списковима учесника у оквиру реализације годишњег програма стручног усавршавања за месец август. Молимо све чланове да, уколико су спречени да присуствују обукама у датим терминима, пошаљу имејл на office@sumarskakomora.rs.

Остали термини ће бити накнадно објављени.

ТЕМАТСКА ЦЕЛИНА 3 – „Коришћење нових модула у софтверу ОСНОВА 2020“

Предавач: Душан Игић

24. август 2023. године Шумарска школа Краљево

ТЕМАТСКА ЦЕЛИНА 4 – „Заштита шума од пожара, штетних инсеката и болести“

Предавач: Гордана Јанчић

10. август 2023. године ЈП „Војводинашуме“, ШГ „Сремска Митровица“, ШУ „Моровић“

17. август 2023. године ЈП „Србијашуме“, ШГ „Јужни Кучај“, ШУ „Деспотовац“

ТЕМАТСКА ЦЕЛИНА 9 – „Коришћење пестицида у шумарству“

Предавач: Вид Рађевић

09. август 2023. године ЈП „Војводинашуме“, ШГ „Сремска Митровица“, ШУ „Моровић“