РЕЗУЛТАТИ ГЛАСАЊА ЗА ЧЛАНОВЕ ОРГАНА КОМОРЕ

Комора инжењера шумарства Србије

 

РЕЗУЛТАТИ ГЛАСАЊА ЗА ЧЛАНОВЕ ОРГАНА КОМОРЕ

Дана 22. фебруара 2021. године одржана је седница Скупштине коморе инжењера шумарства Србије, на којој су изабрани нови чланови органа Коморе. На основу Извештаја изборно-кандидационе комисије проглашени су коначни резултати гласања:

Скупштина Коморе

Бојан Тубић

Председник

Даринка Воркапић

Потпредседник

 

Управни Одбор Коморе

Иван Јелић

Председник

Ивица Лазаревић

Потпредседник

Предраг Станковић

Члан

Драган Белошевић

Члан

Марко Маринковић

Члан

Милан Сучевић

Члан

Владимир Николић

Члан именован од стране Управе за шуме

 

Надзорни Одбор Коморе

Милорад Даниловић

Члан

Миљан Костић

Члан

Слађан Суручић

Члан

Немања Алексић

Члан

Ранко Васиљевић

Члан

 

 

 

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд