Redni broj Име и презиме
   
1. Љубинко Ракоњац
2. Александар Лучић
3. Владан Поповић
4. Ненад Радаковић
5. Ненад Радосављевић
6. Снежана Ковач
7. Пера Добројевић
8. Марко Маринковић
9. Драган Плавшић
10. Милан Сучевић
11. Горан Вучетић
12. Божана Ђорђевић
13. Предраг Мирић
14. Звонко Абјановић
15. Живан Жупунски
16. Душко Јелисавчић
17. Константин Плужаревић
18. Иван Мацан
19. Владимир Николић
20. Милан Медаревић
21. Милорад Даниловић
22. Оливера Кошанин
23. Гордана Јанчић
24. Александар Воркапић
25. Владимир Васић
26. Исајев Душан
27. Џудовић Адиба
28. Јаношевић Светлана 
29. Чанчар Драган 
30. Лазаревић Драган 
31. Ненад Јевтић
32. Радослав Марјановић
33. Станислав Радонић
34. Иван Златић
35. Ђуровић Зорица
36. Милан Томовић
37. Даринка Воркапић
38. Игор Дробњак
39. Милан Милосављевић
40. Бобан Миловановић
41. Драган Живановић
42. Бјелић Стојан 
43. Павловић Иван
44. Ђорђевић Владан 
45. Милошевић Славиша 
46. Милосављевић Игор
47. Бојан Костовић
48. Милојко Мићић
49. Драгић Томић
50. Весна Огњеновић
51. Слободан Зејак
52. Костић Миљан
53. Мирољуб Јован
54. Милан Цмиљановић
55. Александар Шалипур
56. Гордана Ђуровић
57. Фарук Ћоровић
58. Предраг Станковић
59. Горан Станић
60. Горан Пешић
61. Љубиша Стаменковић
62. Брано Вамовић
63. Предраг Јовић
64. Радивоје Каурин
65. Љиљана Совиљ
66. Звијездан Нишавић