Обавештења

Одржана обука „Отварање одсека и одељења влакама у односу на планирани метод и средство рада“

Одржана обука „Отварање одсека и одељења влакама у односу на планирани метод и средство рада“

У петак 10.11.2023. године спроведена је обука у оквиру реализације годишњег програма стручног усавршавања на тему „Отварање одсека и одељења влакама у односу на планирани метод и средство рада“. Обуку је одржао Проф. др Милорад Даниловић у ЈП „Србијашуме“, ШГ...

РАДИОНИЦА „Шумарска недеља“

„Шумарскa недељa“ одржана je  26. октобра 2023. године, у едукативном центру „Делиблатска пешчара“ у ШГ „Банат“, ЈП „Војводинашуме“, koja je  била фокусирана на тренутно стање и изазове у сектору шумарства, где су кроз одговарајуће презентације били представљени...

НОВИ ТЕРМИН ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ ПОСЛОВА У ГАЗДОВАЊУ ШУМАМА

Дана 24.11.2023. године одржаће се испит за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама.  Испит ће бити организован на подручју ЈП „Национални парк Тара“-Митровац, са почетком у 10 часова. Молимо све полазнике да понесу одећу и обућу за терен....

Одржана обука „Отварање одсека и одељења влакама у односу на планирани метод и средство рада“

Одржана обука „Отварање одсека и одељења влакама у односу на планирани метод и средство рада“

У петак 02.11.2023. године спроведена је обука у оквиру реализације годишњег програма стручног усавршавања на тему „Отварање одсека и одељења влакама у односу на планирани метод и средство рада“. Обуку је одржао Проф. др Милорад Даниловић у ЈП „Србијашуме“, ШГ...

Одржана обука „Прореде у засадима тополе“

Одржана обука „Прореде у засадима тополе“

У среду 01.11.2023. године спроведена је обука у оквиру реализације годишњег програма стручног усавршавања на тему „Прореде у засадима тополе“. Обуку је одржао Маст. инж. Душан Игић у ЈП „Војводинашуме“, ШГ „Нови Сад“, ШУ „Ковиљ“, обуци је присуствовало двадесет осам...

Одржана обука „Коришћење дрвне биомасе из шума различитог узгојног облика и њен утицај на тeхничко-технолошке, еколошке и економске аспекте производње“

Одржана обука „Коришћење дрвне биомасе из шума различитог узгојног облика и њен утицај на тeхничко-технолошке, еколошке и економске аспекте производње“

У петак 27.10.2023. године спроведена је обука у оквиру реализације годишњег програма стручног усавршавања на тему „Коришћење дрвне биомасе из шума различитог узгојног облика и њен утицај на тeхничко-технолошке, еколошке и економске аспекте производње“. Обуку је...

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд