Обавештења

Oдржан семинар на Гочу „Концепт природи блиског газдовања шумама и његов допринос адаптацији шума на климатске промене“

Деветнаести по реду семинар из планирања газдовања шумама традиционално је одржан у периоду од 07. до 11. новембра 2022. године у Наставној бази Шумарског факултета на Гочу. Одржавање семинара финансијски је подржала Управа за шуме из буџетског фонда намењеног за...

ОДРЖАВАЊЕ ОБУКЕ ЗА ТЕМАТСКУ ЦЕЛИНУ 9 – „ПРИМЕНА ЗАКОНА И ПОДЗАКОНСКИХ ДОКУМЕНАТА (ПРАВИЛНИКА) У ПЛАНИРАЊУ ГАЗДОВАЊА ШУМАМА

Обавештавамо све лиценциране чланове Коморе инжењера шумарства Србије, да ће обука за тематску целину 9- „Примена закона и подзаконских докумената (правилника) у планирању газдовања шумама“, бити одржана онлајн у две групе: 24. новембар 2022. године 28. новембар 2022....

НОВИ ТЕРМИНИ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ ПОСЛОВА У ГАЗДОВАЊУ ШУМАМА

  НОВИ ТЕРМИНИ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ СТРУЧНИХ ПОСЛОВА У ГАЗДОВАЊУ ШУМАМА   Испит за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама ће бити одржан у следећим терминима: Дана 26.04.2022. године са почетком у 10 часова одржаће...

КОНКУРС

  Дана 16.03.2022. расписан је конкурс за пријаву предавача по списку тема стручних предавања у оквиру реализације активности стручног усавршавања чланова КИШС према Годишњем програму стручног усавршавања. Списак тема се налази у приложеном документу. Минимални...

ПРИЈАВА ЗА ОБУКЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ПРЕМА ГОДИШЊЕМ ПРОГРАМУ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДО 15.04.2022.ГОДИНЕ

    Сви лиценцирани чланови Коморе имају обавезу учешћа у програмима стручног усавршавања у циљу одржавања двогодишње лиценце. Сваки члан дужан је да у периоду од 2 године стекне најмање 8 бодова, с тим да је у обавези да у једној години оствари минимално 2...

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПЛАТИ ЧЛАНАРИНЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

  Подсећамо све чланове Коморе Инжењера Шумарства Србије који још увек нису уплатили чланарину за текућу годину да је потребно да до 31. марта измире своју обавезу уплатом чланарине у износу од 4.000,00 (четирихиљаде) динара, на рачун КИШС бр: 205-238835-25...

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд