Обавештења

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДРЖАНОЈ 4. СЕДНИЦИ СКУПШТИНЕ

У уторак 26. децембра 2023. године, у просторијама Института за шумарство, одржана је IV седница Скупштине Коморе инжењера шумарства Србије. У конструктивној атмосфери уз 36 присутна делегата од 54, Скупштина је једногласном одлуком усвојила Записник са III Скупштине,...

ПОСЛЕДЊА ОБУКА У ОКВИРУ „ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ“ ЗА 2023. ГОДИНУ

Обавештавамо све лиценциране чланове Коморе инжењера шумарства Србије који нису остварили довољан број бодова за одржавање лиценце у току 2023. године, да ће се одржати додатна обука из тематске целине 10 „Коришћење дрвне биомасе из шума различитог узгојног облика и...

Тест са одговорима за тематску целину 1 – „Законски и подзаконски акти везани за газдовање шумама са посебним освртом на процедуре везане за израду и усвајање основа газдовања шумама, израду и усвајање санационих планова и процедуре у вези са имовинско-правним односима“

У договору са предавачем дипл. инж. Радивојем Каурином, објављујемо тест са одговорима. Тест са одговорима

КОНКУРС ЗА ПРЕДАВАЧА

Дана 29. новембра 2023. године расписан је конкурс за пријаву предавача по списку тема стручних предавања у оквиру реализације активности стручног усавршавања чланова Коморе инжењера шумарства Србије према Годишњем програму стручног усавршавања. Списак тема се налази...

Одржана обука „Отварање одсека и одељења влакама у односу на планирани метод и средство рада“

Одржана обука „Отварање одсека и одељења влакама у односу на планирани метод и средство рада“

У петак 10.11.2023. године спроведена је обука у оквиру реализације годишњег програма стручног усавршавања на тему „Отварање одсека и одељења влакама у односу на планирани метод и средство рада“. Обуку је одржао Проф. др Милорад Даниловић у ЈП „Србијашуме“, ШГ...

i
Документи

Mатеријал за припрему стручног испита за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама:

Промоција Стручне и Практичне Обуке Након Завршеног Образовања у Сектору Шумарства Србије

Контакт

011/355-788-2

062/464-818

office@sumarskakomora.rs

ул. Кнеза Вишеслава бр. 3,
11030 Београд