2 Pravilnik-o-programu-i-nacinu-polaganja-strucnog-ispita-za-sticanje-licence-za-obavljanje-strucnih-poslova-u-gazdovanju-sumama