Дана 26.07.2024. године одржаће се испит за стицање лиценце за обављање стручних послова у газдовању шумама.  Испит ће бити организован на подручју ЈП „Србијашуме“, ШГ „Лесковац“ са почетком у 10 часова.

Време окупљања: 09:30 часова код мотела „Предејане“.