У договору са предавачем дипл. инж. Радивојем Каурином, објављујемо тест са одговорима.

Тест са одговорима